Czermna Kaplica CzaszekCzermna Kaplica CzaszekCzermna Kaplica CzaszekCzermna Kaplica Czaszek
   Czermna - część miasta Kudowa-Zdrój (woj. dolnośląskie), dawniej osobna wieś.
W 1764 roku parafię we wsi Czermna objął ksiądz Wacław Tomaszek, Czech z urodzenia.
Po osiedleniu się w Czermnej postanowił odbyć pielgrzymkę do Rzymu. Zwiedził tam pięć kaplic
stojących przy kościele Santa Maria della Conzezione, których sufit i ściany wyłożone były
ornamentami z ludzkich czaszek i kości. Był to tzw. cmentarz kapucynów, a kości należały
do mnichów opiekujących się kościołem. Po powrocie z pielgrzymki postanowił wybudować
podobną kaplicę w Czermnej. W tym samym czasie, w pobliżu kościoła odkryto olbrzymią liczbę
ludzkich szkieletów, ofiar epidemii oraz licznych wojen. Ksiądz wraz z miejscowym grabarzem
Józefem Pflegerem i kościelnym Janem Szmidtem wydobył te kości, oczyścił i umieścił w kostnicy.
W 1776 roku rozpoczęła się budowa kaplicy z podziemną kryptą. Następnie pomieszczenia te
zaczął dekorować ludzkimi kośćmi. Prace trwały aż do jego śmierci w sierpniu 1804 roku.
Znalazły się tu szczątki ok. 24 tysięcy ludzi. Z tego ok. 3 tysiące umieszczono w kaplicy,
a pozostałe w podziemiu. Czaszkami obwieszono ściany i sufit, które stanowią tło ołtarza
z rzeźbą Chrystusa na krzyżu, czaszką często towarzyszą skrzyżowane piszczele.
Na ścianach bocznych, na tle czaszek umieszczone są dwie drewniane rzeźby.
Anioł Zmartwychwstania, ktory trzyma w prawej ręce trąbę, a na tablicy znajduje się napis
w języku łacińskim: "Surgite mortui" i czeskim "V stante z mrtvich", czyli "Z martwych powstańcie".
Naprzeciw niego znajduje się rzeźba Anioła Sądu Ostatecznego, który w lewej ręce trzyma wagę,
zaś napis głosi: "Venite ad Judicium/Pudte k' soudu", czyli "Pójdźcie na sąd". Zgodnie z ostatnią wolą
księdza Tomaszka i grabarza Pflegera obok ołtarza głównego znajdują się ich czaszki. Tutaj również
znajdują sie dwie czaszki, ze śladami po kulach, młynarza Józefa Martyńca rozstrzelanego w 1763 roku
za przeciwstawienie się wytyczeniu granicy przyłączającej Czermną do Prus, oraz czaszka sołtysa Seidicha,
który chciał usunąć, w 1814 roku, stacjonujących tu kozaków i został rozstrzelany.
Religijne przesłanie Kaplicy czaszek to: "memento mori" - pamiętaj o śmierci.
Jest to znane pozdrowienie jakim witano się w zakonach kamedułów (od 1012 roku odłam benedyktynów),
trapistów (od 1664 roku odłam cystersów) i kartuzów (od 1084 roku). Różne symbole śmierci, zawarte
w przedmiotach codziennego użytku, miały przypominać o niej i nakłaniać do cnotliwego życia.
Tworzono też tzw. ossaria - kostnice, nie po to, aby przechowywac zwłoki, lecz by je prezentować.
W Rzymie ossarium znajdowało się w podziemiach rotundy Bractwa Dobrej Śmierci, w paryskich katakumbach
kości z likwidowanych cmentarzy miejskich układano w piramidy. Kaplica Czaszek znajduje się również
w Kutnej Horze w Czechach.Ciechocinek TężnieCiechocinek Tężnie